Een beter plan: bespaar 11 uur en 735 km!

Je hebt je klanten beloofd om morgen, rond een afgesproken tijdstip, op locatie te zijn.
De klant is koning, dus we houden ons aan de afspraak!
Maar wat als slimme software van Datip kan helpen om al die afgesproken tijdstippen na te komen, met een plan dat 15% efficiënter is? Een betere planning met 15% minder reistijd! Een betere planning met 15% minder kilometers!
Betere planning
(klik voor vergroting)

"Het tijdstip is afgesproken, wat valt er dan nog te verbeteren?"

Voor een bedrijf met servicemedewerkers in de buitendienst heeft Datip slimme software ontwikkeld waarmee de dagelijkse planning beduidend efficiënter wordt. Een grote uitdaging hierbij is dat de aankomsttijd direct bij het maken van de afspraak aan de klant wordt bevestigd. Er wordt niet gewerkt met tijdvakken van aankomst, maar met exacte tijdstippen. Met het beloven van deze vaste tijdstippen lijkt er weinig ruimte voor verbetering… Hieronder leest u dat wij die ruimte toch hebben gevonden!

Plannen van de buitendienst

Het bedrijf heeft 35 servicemedewerkers in de buitendienst. De werkzaamheden zijn door heel Nederland. Iedere servicemedewerker kan op verschillende tijden de werkdag beginnen en eindigen. Ook de start- en eindlocatie is per medewerker verschillend: de meeste starten en eindigen thuis, maar sommige komen ook eerst naar het hoofdkantoor (magazijn of depot).

De planafdeling van het bedrijf belt klanten om een afspraak voor bezoek op locatie te maken. Bij het maken van deze afspraak wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met het voorkeurstijdstip van de klant: “de klant is koning”. Uiteraard probeert de planner wel te sturen naar een dag en tijdstip dat een beschikbare medewerker toch al in de buurt is.

Hoewel de duur van de uit te voeren werkzaamheden op locatie kan verschillen van een half uur tot 3 uur werk, wordt de aankomsttijd altijd op een kwartier ingepland.

Als er een tijdstip is afgesproken, ontvangt de klant direct een bevestiging hiervan. In de bevestiging naar de klant staat het afgesproken tijdstip. Ook staat erbij dat, bijvoorbeeld door de verkeerssituatie, de klant er rekening mee moet houden dat de medewerker er tot een half uur eerder of later kan zijn. Er is dus een aankomsttijdvak van een uur.

De planning voor een bepaalde dag komt zo gedurende een periode van een week of 2 tot stand. In deze periode wordt de planning voor die dag meer en meer gevuld.

Afspraak blijft afspraak

Uit bovenstaande beschrijving kunnen we twee belangrijke constateringen vaststellen:
       1.   Er is een aankomsttijdvak van een half uur voor tot een half uur na het afgesproken tijdstip
       2.   Er is nog niet afgesproken welke medewerker komt
Van deze feiten hebben wij in onze slimme software gebruik gemaakt.

Onze software gaat iedere avond de planning voor de volgende dag optimaliseren. Alle taken worden opnieuw aan medewerkers toegekend. Bij deze nieuwe toekenningen heeft het algoritme de vrijheid om het oorspronkelijk ingeplande tijdstip met maximaal een kwartier te vervroegen of met maximaal een kwartier te verlaten. Zo worden de taken nog steeds in het afgesproken aankomsttijdvak gepland.

Dit levert voor deze dag een besparing op van 11 uur reistijd en 735 km reisafstand, zonder dat er voor de klant iets verandert: afspraak blijft afspraak!

Wilt u weten of ook u kunt besparen op uw planning?

Bel ons op 085 130 6240 of mail naar info@datip.nl
CONTACT

Verbeter ook uw planning

Doordat deze klant van Datip het tijdstip ruimschoots van te voren en precies aan hun klanten belooft, leek er weinig ruimte voor een betere planning. Het identificeren van wat wel mogelijk is en hier slim gebruik van maken in de software die wij ontwikkelen, levert een indrukwekkende verbetering op. Deze klant profiteert hier nu ieder dag weer opnieuw van! Iedere dag minder reistijd en iedere dag minder afstanden.

Wilt u weten of uw planning ook beter kan? Ondanks uw specifieke werkwijze en regels?
Wij bouwen slimme software, dus neem gerust contact met ons op, of bel ons op 085 - 130 6240 of stuur een e-mail naar info@datip.nl.